logo

ISD91230PRI nuvoton SoC Datasheet


nuvoton
ISD91230PRI
Part Number ISD91230PRI
Manufacturer nuvoton
Description . 4 2 FEATURES. 5 2.1 Selection Guide .......
Features .... 5 2.1 Selection Guide .... 9 2.1.1 ISD91200RI/CRI/PRI/GRI sereies (non ISD91200B) ...... 9 2.1.2 ISD91200B series (Bridge Sense)..... 10 2.1.3 ISD91200YI/CYI sereies (non ISD91200B)..... 11 3 PART INFORMATION AND PIN CONFIGURATION ...

Document Datasheet ISD91230PRI datasheet pdf (626.32KB)
ISD91230PRI Distributor


ISD91230PRI Similar Datasheet

Part Number Description
logo    Since 2024. D4U Semiconductor.   |   Contact Us   |   Privacy Policy